Shanghai fine-chemistry CO., Ltd

Gebaseerd op technologie, creeer de toekomst.

Huis
Producten
Ongeveer ons
Fabrieksreis
Kwaliteitscontrole
Contacteer ons
Vraag een offerte aan
Thuis ProductenDe Actieve Farmaceutische Ingrediënten van APIS

5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic Zure C7H10O2 634-675-3

5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic Zure C7H10O2 634-675-3

  • 5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic Zure C7H10O2 634-675-3
5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic Zure C7H10O2 634-675-3
Productdetails:
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RUN
Certificering: IOS9001
Modelnummer: Looppas-z
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: 10g
Prijs: inquiry
Verpakking Details: 10g 50g 100g 500g 1kg
Levertijd: 3-7 dagen
Betalingscondities: T/T, MoneyGram, BTCcoin
Levering vermogen: 1kg --100kg
Contact
Gedetailleerde productomschrijving
Productnaam: (S) - (-) - ZUUR 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC Synoniemen: (S) - (?) - zuur 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic; (1S) - cyclohex-3-ONO-1-CARBOXYLIC ZUUR (1S) - cyclohex-
CAS: 5708-19-0 MF: C7H10O2
Mw: 126.15 EINECS: 634-675-3
Smeltpunt: 19°C (lit) Kookpunt: 118°C/6mmHg (lit)
Zuiverheid: 99%
Hoog licht:

5708-19-0 de Actieve Farmaceutische Ingrediënten van APIS

,

3-Cyclohexenecarboxylic Zuur

,

C7H10O2 actieve Farmaceutische Ingrediënten

SECTIE 1: Basisinformatie

(S) - (-) - ZURE Basisinformatie 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
Productnaam: (S) - (-) - ZUUR 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
Synoniemen: (1S) - cyclohex-3-ONO-1-carboxylic zuur; (S) - cyclohex-3-Enecarboxylic zuur; (S) - 3-Cyclohexene-1-carboxylic Zuur; (S) - (-) - ZUUR 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC; (S) - (?) - zuur 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic; (1S) - cyclohex-3-ONO-1-CARBOXYLIC ZUUR (1S) - cyclohex-3-ONO-1-CARBOXYLIC ZUUR; (1S) - 3-Cyclohexene-1-carboxylic zuur; (S) - (-) - 3-Cyclohexene-1-carboxylic Zuur
CAS: 5708-19-0
MF: C7H10O2
Mw: 126.15
EINECS: 634-675-3
Productcategorieën: Edoxaban
Mol File: 5708-19-0.mol
(S) - (-) - ZURE Structuur 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
 
(S) - (-) - ZURE Chemische Eigenschappen 3-CYCLOHEXENECARBOXYLIC
Smeltpunt 19°C (lit)
Kookpunt 118°C/6mmHg (lit)
dichtheid (Voorspelde) 1.126±0.06 g/cm3
r.i. 1,4780 tot 1,4820
pka (Voorspeld) 4.67±0.20
 
Veiligheidsinformatie
Gevarencodes C
Risicoverklaringen 34
Veiligheidsverklaringen 2636/37/3945
RIDADR DE V.N. 3265 8/PGIII
HazardClass 8
PackingGroup III

 

SECTIE 2: Gevaaridentificatie

2.1 classificatie van de substantie of het mengsel

Huidcorrosie, Subcategorie 1B

2.2 GHS-etiketelementen, met inbegrip van voorzorgsverklaringen

Pictogram 5708-19-0 (S) - (-) - 3-Cyclohexenecarboxylic Zure C7H10O2 634-675-3 1
Signaalwoord Gevaar
Gevaarverklaring H314 de brandwonden en het oogschade van de Oorzaken strenge huid
Voorzorgsverklaring
Preventie

P260 adem stof/damp/gas/mist/geen dampen/nevel.

P264 Was… grondig na behandeling.

P280 Slijtage beschermende handschoenen/beschermende kleding/de ogenbescherming/gezichtsbescherming/hoorzittingsbescherming…

Reactie

P301+P330+P331 INDIEN GESLIKT: Spoelingsmond. Veroorzaak het braken niet.

P363 Was vervuilde kleding vóór hergebruik.

P304+P340 INDIEN GEÏNHALEERD: Verwijder persoon aan verse lucht en houd comfortabel voor ademhaling.

P316 word onmiddellijk noodsituatie medische hulp.

P321 Specifieke behandeling (zie… op dit etiket).

P305+P351+P338 ALS IN OGEN: Spoeling voorzichtig met water voor verscheidene notulen. Verwijder contactlenzen, als huidig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelend.

Opslag P405 omhoog gesloten Opslag.
Verwijdering P501 doe inhoud/container aan een aangewezen behandeling en verwijderingsfaciliteit overeenkomstig toepasselijke wetten en verordeningen, en productkenmerken weg in tijd van verwijdering.

2.3 andere gevaren die niet in classificatie resulteren

geen beschikbare gegevens

SECTIE 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten

3.1 substanties

Chemische naam Algemene namen en synoniemen CAS-aantal Het aantal van de EG Concentratie
(S) - (-) - 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid- (-) - 3-Cyclohexene-1-carboxylic zuur (S) - (-) - 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid- (-) - 3-Cyclohexene-1-carboxylic zuur 5708-19-0 - 100%

SECTIE 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1 beschrijving van noodzakelijke eerste hulpmaatregelen

Indien geïnhaleerd

Beweeg het slachtoffer in verse lucht. Als de ademhaling moeilijk is, geef zuurstof. Als ademhaling niet, geef kunstmatige ademhaling en raadpleeg onmiddellijk een arts. Gebruik geen mond aan mond reanimatie als het slachtoffer opnam of het chemische product inhaleerde.

Na huidcontact

Start vervuilde onmiddellijk kleding. Was weg met zeep en overvloed van water. Raadpleeg een arts.

Na oogcontact

Spoeling met zuiver water minstens 15 minuten. Raadpleeg een arts.

Na opname

Spoelingsmond met water. Veroorzaak het braken niet. Nooit geef om het even wat mondeling aan een onbewuste persoon. Oproepen onmiddellijk een arts of een Vergift Control Center.

4.2 meeste belangrijke symptomen/de gevolgen, scherp en vertraagd

geen beschikbare gegevens

4.3 aanwijzing van directe medische nodig aandacht en speciale behandeling, indien nodig

geen beschikbare gegevens

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 geschikte dovende media

Gebruiks droog chemisch product, kooldioxide of alcohol-bestand schuim.

5.2 specifieke gevaren die van het chemische product het gevolg zijn

geen beschikbare gegevens

5.3 speciale beschermende acties voor brandbestrijders

Slijtage ademhalingsapparaten met alle accomodatie voor brandbestrijding indien nodig.

SECTIE 6: Toevallige versiemaatregelen

6.1 persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddel en spoedprocedures

Vermijd stofvorming. Vermijd ademend mist, gas of dampen. Vermijd contacterend met huid en oog. Gebruik persoonlijk beschermingsmiddel. Draag chemische ondoordringbare handschoenen. Verzeker adequate ventilatie. Verwijder alle bronnen van ontsteking. Evacueer personeel aan veilige gebieden. Houd mensen vanaf en upwind van morserij/lek.

6.2 milieuvoorzorgsmaatregelen

Verhinder verdere morserij of lekkage als het veilig is dit te doen. Laat niet het chemische product afvoerkanalen ingaan. De lossing in het milieu moet worden vermeden.

6.3 methodes en materialen voor insluiting en het schoonmaken

Verzamel en schik verwijdering. Houd het chemische product in geschikte en gesloten containers voor verwijdering. Verwijder alle bronnen van ontsteking. Gebruik spark-proof hulpmiddelen en explosiebestendig materiaal. Het aangehangen of verzamelde materiaal zou onmiddellijk, overeenkomstig aangewezen wetten en verordeningen moeten worden weggedaan.

SECTIE 7: Behandeling en opslag

7.1 voorzorgsmaatregelen voor veilige behandeling

Behandeling in goed - geventileerde plaats. Slijtage geschikte beschermende kleding. Vermijd contact met huid en ogen. Vermijd vorming van stof en aërosols. Gebruik niet-vonkt hulpmiddelen. Verhinder brand door elektrostatische lossingsstoom die wordt veroorzaakt.

7.2 voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van om het even welke onverenigbaarheden

Sla de container op in een droge, koele en goed-geventileerde plaats strak wordt gesloten die. Opslag behalve levensmiddelencontainers of onverenigbare materialen.

SECTIE 8: Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

8.1 controleparameters

Beroepsblootstellingsgrenswaarden

geen beschikbare gegevens

Biologische grenswaarden

geen beschikbare gegevens

8.2 aangewezen techniekcontroles

Verzeker adequate ventilatie. Handvat overeenkomstig goede arbeidshygiëne en veiligheidspraktijk. Opstellingsnooduitgangen en het risico-verwijdering gebied.

8.3 individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)

Oog/gezichtsbescherming

Slijtage die strak veiligheidsbeschermende brillen passen met zij-schilden die met EN 166 (de EU) in overeenstemming zijn of NIOSH (vs).

Huidbescherming

Slijtagebrand/vuurvaste en ondoordringbare kleding. Handvat met handschoenen. De handschoenen moeten voorafgaand aan gebruik worden geïnspecteerd. Was en droge handen. De geselecteerde beschermende handschoenen moeten aan de specificaties van de EU Richtlijn 89/686/EEG en standaarddieEN 374 voldoen uit het wordt afgeleid.

Ademhalingsbescherming

Als de blootstellingsgrenzen worden overschreden, zijn de irritatie of andere symptomen ervaren, gebruiken een volledig-gezichtsademhalingsapparaat.

Thermische gevaren

geen beschikbare gegevens

Contactgegevens
Shanghai fine-chemistry CO., Ltd

Contactpersoon: Mr. Dr. Zhang

Tel.: +8613636696795

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)

Andere Producten